Objavljeno: 29.09.2011 u 10:22

Informiranje građana Svete Nedelje o načinima odvojenog sakupljanja otpada

Peti dan naše kampanje posvetili smo najmlađem gradu u županiji, Svetoj Nedelji gdje smo kao i u prethodna četiri grada anketirali građane, dijelili promotivni materijal i razgovarali sa njima. Veoma je zadovoljavajući podatak da su jednako kao i u gradu Velikoj Gorici građani Svete Nedelje dosta ekološki osviješteni te čak 88% anketiranih građana odvaja komunalni otpad, ponajviše papir i plastiku. Mali broj građana nam se požalio da nema dovoljno kanti za odvajanje ostalih vrsta otpada, ali su zato jako zadovoljni redovitim odvozom komunalnog otpada i time što imaju svoje reciklažno dvorište.

Nove prijedloge i koncept zbrinjavanja komunalnog otpada uz primjenu MBO tehnologije koji će se primjenjivati u budućem vremenskom periodu građani su prihvatili sa zanimanjem i oduševljenjem zadovoljni činjenicom što se konačno nešto počelo poduzimati po pitanju globalnog zbrinjavanja komunalnog otpada na području njihova grada kao i cijele Zagrebačke županije.

← Povratak

Newsletter

Primajte naše novosti

Primajte povremene novosti o radu GOZŽ-a