Gospodarenje otpadom

Upoznajte kako gospodarimo otpadom
 • Postojeće stanje gospodarenja otpadom

  Nepostojanje jedinstvenog sustava gospodarenja otpadom na razini Zagrebačke županije i značajne razlike u postojećem sustavu gospodarenja otpadom na razini gradova i općina su osnovne značajke postojećeg stanja gospodarenja otpadom

  Pročitaj više
 • Sadašnji način gospodarenja otpadom Zagrebačke županije

  Sadašnji način gospodarenja otpadom Zagrebačke županije

  U svakodnevnom životu, često se čini da je najvažnije otpad nekuda odvesti, što je naravno nužno, pogotovo iz sanitarno-higijenskih razloga, te organizirati redovito odvoženje otpada.

  Pročitaj više
 • Sustav gospodarenja otpadom u Zagrebačkoj županiji

  Temeljni dokument u gospodarenju otpadom za Zagrebačku županiju je Plan gospodarenja otpadom Zagrebačke županije.

  Pročitaj više
 • Plan organizacije gospodarenja otpadom

  Pročitaj više
 • Organizacija gospodarenja otpadom u Zagrebačkoj županiji

  Organizacija gospodarenja otpadom u Zagrebačkoj županiji

  Osnova za uspostavu organizacije je podjela odgovornosti u gospodarenju otpadom, te je stoga, uz samog proizvođača otpada, Republika Hrvatska odgovorna za gospodarenje opasnim otpadom i za spaljivanje otpada, Zagrebačka županija za gospodarenje svim vrstama otpada, osim opasnim, a jedinice lokalne samouprave za gospodarenje komunalnim otpadom.

  Pročitaj više

Newsletter

Primajte naše novosti

Primajte povremene novosti o radu GOZŽ-a