Objavljeno: 16.10.2014 u 10:10

Plan organizacije gospodarenja otpadom

Sustav gospodarenja optadom se mora temeljiti na postojećem zakonodavstvu Republike Hrvatske, koje je gotovo u cijelosti usklađeno s relevantnim zakonodavstvom Europske Unije, te na financijskoj održivosti samog sustava.

Osnovni koncept gospodarenja otpadom se mora odvijati kroz tri osnovne faze:

  • izbjegavanje
  • vrednovanje i
  • odlaganje 

Smisao ovog koncepta je smanjivanje količine otpada koji će se trajno odložiti na odlagalište te izdvajanje iz otpada onih kategorija koje se mogu materijalno i energetski iskoristiti u granicama tehničke mogućnosti te ekoloških i ekonomskih dobrobiti. Sustav gospodarenja otpadom ima primarni cilj ostvariti pozitivan učinak na okoliš. Pozitivan učinak na okoliš je moguće postići dogovorom i razumnim postupanjem s proizvedenim otpadom čime se može jamčiti društveni razvitak u skladu s očuvanjem prirodnih vrijednosti. Zbog toga je potrebno jasno definirati ciljeve, mjere i rokove koji mogu pridonijeti ostvarenju primarnog cilja. 

Sukladno navedenom, osnovni ciljevi su: 

  • CILJ 1 - Uspostava jedinstvene organizacije gospodarenja otpadom na razini Zagrebačke županije
  • CILJ 2 - Izbjegavanje nastajanja otpada i edukacija
  • CILJ 3 - Stalni razvoj sustava odvojenog skupljanja otpada
  • CILJ 4 - Fazna izgradnja građevina za skladištenje, obradu i odlaganje otpada
  • CILJ 5 - Sanacija postojećih službenih odlagališta otpada
  • CILJ 6 - Sanacija nelegalnih odlagališta otpada
  • CILJ 7 - Uspostava efikasnog nadzora nad sustavom gospodarenja otpadom

← Povratak

Newsletter

Primajte naše novosti

Primajte povremene novosti o radu GOZŽ-a