Sustav gospodarenja otpadom u Zagrebačkoj županiji

Temeljni dokument u gospodarenju otpadom za Zagrebačku županiju je Plan gospodarenja otpadom Zagrebačke županije.

 Prioriteti gospodarenja otpadom u Hrvatskoj su: usklađivanje zakonske regulative s regulativom EU i osiguravanje njene provedbe, edukacija i obrazovanje, izbjegavanje otpada - smanjenje količina i štetnosti otpada, povećanje naplativosti naknada za opterećenje okoliša otpadom i povećanje financijskih sredstava za gospodarenje otpadom, povećanje odvojenog skupljanja otpada, poboljšanje konačnog odlaganja i sanacije odlagališta, povećanje kvalitete i opsega podataka o količinama i tokovima otpada, izgradnja građevina i uređaja za obradu otpada, povećanje udjela kontroliranog skupljanja i zbrinjavanja otpada.

 Suvremeno rješenje za sve veće količine, volumen i štetnost otpada je provedba Cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, koji obuhvaća sljedeće hijerarhijski navedene mjere:

 

  • nadzor toka otpada, od mjesta nastanka do mjesta konačne obrade;
  • izbjegavanje i smanjivanje otpada;
  • recikliranje i obnavljanje otpadnih tvari;
  • obrada neiskorištenog otpada;
  • minimalno odlaganje obrađenog otpada.

← Povratak

Newsletter

Primajte naše novosti

Primajte povremene novosti o radu GOZŽ-a