Elaborat o odabiru MBO komunalnog otpada

Poduzeće EKONERG d.o.o. izradilo je Elaborat o odabiru optimalnog koncepta mehaničko-biološke obrade komunalnog otpada za Zagrebačku županiju krajem srpnja, 2012. godine.

← Povratak

Newsletter

Primajte naše novosti

Primajte povremene novosti o radu GOZŽ-a