Izrada studijsko-projektne dokumentacije za centar za gospodarenje otpadom "Zagreb"

Sukladno Odluci Vlade i Planu gospodarenja otpadom RH, 10. siječnja 2018. godine, Grad Zagreb i Zagrebačka županija potpisali su Sporazum o suradnji na pripremi projekta Centar za gospodarenje otpadom 'Zagreb' s pripadajućim pretovarnim stanicama. Predmetnom Sporazumu prethodile su suglasnosti Skupštine Grada Zagreba i Skupštine Zagrebačke županije.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je 18. svibnja 2018. godine objavilo Poziv na dostavu prijava za financiranje Izrade studijsko-projektne dokumentacije za CGO 'Zagreb', bespovratnim sredstvima EU-a, na koji su se Grad Zagreb i Zagrebačka županija, sukladno potpisanom Sporazumu, prijavili putem Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom.

Posrednička tijela Ministarstva zaštite okoliša i Fonda za zaštitu okoliša proveli su postupak ocjene te 17. srpnja donijeli Odluku o financiranju Izrade studijsko-projektne dokumentacije za CGO 'Zagreb' čime je osigurano 85%-tno financiranje izrade dokumentacije iz EU-a u iznosu od 25,5 mil. kn. Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o. osigurao je i dodatnih 5% nacionalnih sredstava Fonda u iznosu od 1,5 mil. kn, pri čemu će preostala sredstva, sukladno Sporazumu, osigurati Grad Zagreb i Zagrebačka županija.

Predmetna bespovratna sredstva utrošit će se za potrebe izrade studijsko-projektne dokumentacije za Centar i pretovarne stanice.

← Povratak

Newsletter

Primajte naše novosti

Primajte povremene novosti o radu GOZŽ-a