Sporazum o suradnji na pripremi projekta Centar za gospodarenje otpadom Zagreb

Gradonačelnik Milan Bandić, župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić i direktor Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom d.o.o. Igor Zgomba danas su u zagrebačkoj Gradskoj upravi potpisali Sporazum o suradnji na pripremi projekta Centar za gospodarenje otpadom Zagreb koji je Gradska skupština Grada Zagreba usvojila u listopadu 2017., a Skupština Zagrebačke županije u prosincu prošle godine.

Gradonačelnik je naglasio da se današnjim potpisivanjem preuzima obveza za izradu studije izvedivosti, studije utjecaja na okoliš, idejnog projekta Centra, projektne prijave za EU financiranje, te idejnog i glavnog projekta pretovarnih stanica na području Grada i Županije i natječajna dokumentacija za njih.

Župan Kožić istaknuo je da je ovo izuzetan događaj za Grad i Županiju. Mi u Županiji smo već dosta radili na tome. Krenuli smo s izgradnjom Županijskog centra ali s vremenom su se mijenjale regulative i Vlade i odlučeno je da će Zagreb i Zagrebačka županija zajedno graditi Centar za gospodarenje otpadom.

Osnovat će se projektni timovi u kojima će biti predstavnici Grada, Županije te  Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom koji će biti nositelj većine aktivnosti iz Sporazuma. Župan Kožić je objasnio da će studije nakon izrade, također, morati biti potvrđene od strane obje skupštine, nakon čega slijedi druga faza. Pred nama je veliki posao koji ćemo zajednički napraviti. Odgovorno smo mu pristupili i vjerujem da ćemo ga odgovorno i uspješno završiti, dodao je župan, napomenuvši da Županija ima općine i gradove koji sami donose odluke te da je, stoga, kod njih put malo duži.

Direktor Zgomba je napomenuo da se trenutno stvaraju preduvjeti za sufinanciranje stavaka iz Sporazuma iz EU fondova u iznosu od 85%. Studija će predložiti tri oblika zbrinjavanja otpada, a početak izgradnje Centra očekujemo u 2020., nakon izrade i prihvaćanja studija i odabira tehnologije.

← Povratak

Newsletter

Primajte naše novosti

Primajte povremene novosti o radu GOZŽ-a