Objavljeno: 19.02.2015 u 08:27

Pravo na pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama

Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama

Pravo na informaciju slijedom Zakona o pravu na pristup informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva tvrtki Gospodarenje otpadom Zagrebačke županije putem Obrasca zahtjeva za pristup informacijama. 

„Sukladno članku 5. stavka 3. Zakona, „informacija“ je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani,  tiskani,  snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis) .

Pravo na pristup informaciji pretpostavlja pristup već gotovoj i postojećoj informaciji, a ne obuhvaća i pravo traženja od tijela javne vlasti na povezivanje, tumačenje, odnosno izrađivanje nove informacije.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se podnijeti:

  • poštom na adresu: Gospodarenje otpadom Zagrebačke županije, Oreškovićeva 6d/1, 10000 Zagreb
    • elektroničkom poštom na adresu: info@gozz.hr  (Napomena: putem ove adrese zaprimaju se isključivo upiti upućeni slijedom Zakona o pravu na pristup informacijama)
  • na broj fax-a: 01/ 3835 - 575
  • osobno u prostorijama poduzeća od 8:00 do 16:00 sati.

Zahtjev za pristup informacijama, da bi bio valjan, obavezno mora sadržavati:

  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
  • ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev, ili tvrtku,     odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.

ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA  

Narodne novine:  (NN 25/13)

KRITERIJI ZA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE STVARNIH MATERIJALNIH TROŠKOVA I TROŠKOVA DOSTAVE INFORMACIJE

Narodne novine (NN 12/14)

Dokumenti za preuzimanje

← Povratak

Newsletter

Primajte naše novosti

Primajte povremene novosti o radu GOZŽ-a