Objavljeno: 06.11.2014 u 10:20

Komunalni otpad

Komunalni otpd je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede i šumarstva.

U zelene kante ili spremnike ne stavljamo korisni otpad koji se može reciklirati, polutekuće tvari, vrući pepeo, otpad životinjskog porijekla, otpadni građevinski materijal, opasni otpad.

← Povratak

Newsletter

Primajte naše novosti

Primajte povremene novosti o radu GOZŽ-a