Objavljeno: 12.08.2015 u 09:45

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Temeljem članka 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13, 13/14 – Odluka Ustavnog suda) nema gospodarskih subjekata s kojima je tvrtka Gospodarenje otpadom Zagrebačke županije d.o.o., Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb kao javni naručitelj u sukobu interesa, odnosno ne smije sklapati okvirne sporazume i ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi čl. 13. Zakona o javnoj nabavi.

← Povratak

Newsletter

Primajte naše novosti

Primajte povremene novosti o radu GOZŽ-a