Mogućnosti sufinanciranja reciklažnih dvorišta
Objavljeno: 21.08.2017 u 10:18

Mogućnosti sufinanciranja reciklažnih dvorišta

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole u cilju građenja reciklažnog dvorišta. Javni poziv može se pronaći na njihovim internet stranicama http://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/.

Ministarstvo zaštite okoliša, kao nadležno tijelo, objavilo je Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga s ciljem pružanja potpore jedinicama lokalne samouprave u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za provedbu aktivnosti izgradnje i opremanja reciklažnih dvorišta. Više se može pronaći na http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1387.

Jedinice lokalne samouprave izvršavaju obvezu odvojenog prikupljanja problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada i kroz jedno ili više reciklažnih dvorišta ili njihovih mobilnih varijanti. 

Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada. Tretira se kao građevina za gospodarenje otpadom, te kao takvo mora biti predviđeno u prostornom planu i zahtjeva izradu tehničke dokumentacije za ishođenje potrebnih dozvola sukladno Zakonu o gradnji i drugim važećim propisima.

← Povratak

Newsletter

Primajte naše novosti

Primajte povremene novosti o radu GOZŽ-a