Objavljeno: 17.03.2023 u 16:04

Prijedlog Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023.-2028. godine

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na temelju odredbi članka 67. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 23. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 3/17), članaka 12, 16. i 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine, broj 64/08), daje obavijest/informaciju o javnoj raspravi Strateške studije utjecaja Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023.-2028. Javna rasprava održat će se u razdoblju od 28. veljače do 30. ožujka 2023. godine. Strateška studija i njen popratni ne-tehnički sažetak, kao i Nacrt prijedloga Plana bit će objavljeni na službenim stranicama Ministarstva: https://mingor.gov.hr kao i na stranicama za E-savjetovanje: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=22873

Tijekom javne rasprave, javnosti će biti omogućen uvid u Stratešku studiju i Nacrt prijedloga Plana, u prostorijama Ministarstva, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Sektor za održivo gospodarenje otpadom, Radnička 80 (Zagreb Tower) uz prethodnu najavu na broj: 01/3717-254. Prijedlozi, mišljenja i primjedbe upisivat će se u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida. Javno izlaganje o Strateškoj studiji i Nacrtu prijedloga Plana održat će se 27. ožujka 2023. godine, na adresi Ulica Grada Vukovara 221, Zagreb, prizemlje, dvorana Josip Juraj Strossmayer, s početkom u 11:00 sati. Na javnom izlaganju osigurat će se nazočnost predstavnika Ministarstva, izrađivača podloga Nacrta Plana te izrađivača Strateške studije koji će neposredno odgovarati i raspravljati o pitanjima koja će tom prilikom postavljati nazočna javnost. Obavijest o eventualnoj promjeni mjesta, datuma i načina održavanja javnog izlaganja bit će objavljena na mrežnim stranicama Ministarstva.

← Povratak

Newsletter

Primajte naše novosti

Primajte povremene novosti o radu GOZŽ-a